Další využití dřevostaveb

Stále více se v praxi setkáváme s různými možnostmi jak využít praktickou a úspornou výstavbu dřevostaveb. Soukromý investor, starosta obce, předseda sportovního klubu, všichni kalkulují jak výhodně zrealizovat své projekty tak, aby splňovaly dané využití objektu a finančně co nejméně zatížily rozpočet investice na výstavbu. Samozřejmě jsou zohledňovány i běžné provozní náklady v užívání konkrétní stavby.

 

Například soukromý investor, který zvažuje přístavbu, patro domu či obytné podkroví volí technologii dřevostavby, která, jak už jsme si řekli, vychází příznivě již ve vstupních nákladech, tak i nákladech provozních. Samozřejmě i rychlost realizace je daleko rychlejší a méně náročná.

 

Starostové obcí a členové zastupitelstva čím dál více preferují výstavby dřevostaveb mateřských školek nebo zvětšení jejich původních kapacit. Při výstavbě či rozšíření budovy posuzují stejnými měřítky jako soukromý investor. Jednají tak účelně a nakládají hospodárně s majetkem obce. Navíc obce musí brát v potaz i předpisy splňující normy evropské unie, normy hygieniků apod.

 

Předseda sportovního klubu, který potřebuje pro své mužstvo klubovnu, kancelář, sociální zázemí a šatny mnohdy dospěje k rozhodnutí původní stavbu odstranit než ji nákladně rekonstruovat a postavit vše nově, podle nového projektu s přihlédnutím na měnící se potřeby pro chod a zázemí klubu v moderním stylu a odpovídající stavby dnešním trendům.

Dřevostavby tak splňují veškeré nároky i v těchto záměrech.

 

Majitelé činžovních domů nebo bytová družstva dospívají k nápadu na realizaci využití půdních prostor přestavěných na bytové jednotky nebo kancelářské prostory, aby své investice v budoucnu zhodnotili a začali časem těžit z pronájmů do vlastní kasy a mohli tak dál zhodnocovat svou investici spočívající například v rekonstrukci činžovního domu, jeho úprav, výstavby nového výtahu nebo rekonstrukci stávajícího výtahu. Opět družstva i majitelé těchto objektů často budou volit technologie dřevostaveb.

 

Dnešní doba vede investory ke koupi např. i řadových domů stavěných za použití technologie dřevostavby. Mají-li si investoři vybrat mezi řadovým domem z klasických materiálů a dřevostavbou, je řadový dům jako dřevostavba prodána mnohem rychleji. To hovoří za vše a jejich rozhodnutí Vám dává i odpověď na to proč tomu tak je (cena investice, úspory v provozu bydlení a další výhody dřevostaveb). Především je to nižší cena investice a vyšší úspory v běžném provozu řadového domu.

 

Sami vidíte, že dřevostavby nacházejí stále větší uplatnění v oblasti stavebnictví. Časem určitá dávka nedůvěry vůči dřevostavbám mizí a nastupuje přesvědčení, že tato volba je nejen správná, ale do budoucna pro každého majitele se stává přínosem v mnoha dalších směrech.

Současné materiály v dřevostavbě a moderní technologie výstavby zaručují novým vlastníkům kvalitní, pohodlné, komfortní využití staveb. V neposlední řadě i daleko rychlejší realizaci každého zamýšleného projektu.

 

Bungalov 0139