Bungalov na klíč - zpráva z praxe

Tomáš Jelínek – student 3. ročníku, Fakulta stavební ČVUT

 

Interiér dřevostavby a studentiStudent na praxi dřevostavbyJsem studentem fakulty stavební českého vysokého učení technického v Praze oboru architektura a stavitelství. Na našem oboru je jednou z podmínek pro přihlášení bakalářské a diplomové práce i absolvování odborné studentské praxe. Praxe umožňuje seznámit se s kompletním průběhem výstavby, v mém  případě rodinného domu, bungalovu a to technologií moderních nízkoenergetických dřevostaveb. Náplň praxe spočívá v návštěvách pozemku v týdenním intervalu v doprovodu stavbyvedoucího a možnosti sledovat stavbu od návrhu projektu, přes provádění stavebních prací, až po předání rodinného domu investorům. Jedním z nejdůležitějších přínosů pro mne byla možnost seznámit se s průběhem použité technologie u bungalovu, zejména s návazností a prolínáním jednotlivých kroků výstavby rodinného domu.  Právě možnost sledovat průběh stavby v reálném čase dovolí ucelit si jak praktické, tak teoretické znalosti nabyté v jednotlivých předmětech. Poznání těchto souvislostí bylo pro mě nejdůležitějším přínosem praxe.

Současně to bylo i seznámení se s technologií dřevostaveb, která je na škole vyučována v povinných předmětech. Dále jsem měl i možnost seznámit se s jednáním stavbyvedoucího s investorem i jednotlivými firmami spolupracujícími na projektu.

Praxe je pro studenty časově nenáročná a to zejména ve srovnání s množstvím nabitých poznatků a zkušeností s opravdovou projekční a stavební praxi. Důležitý pro mne byl i přátelský a osobní přístup a schopnost a ochota odpovědět na všechny otázky, které jsem měl v rámci sledovaného výstavby.  

                                                                                                                                                         Tomáš Jelínek