Bungalov - zpráva z odborné praxe

Tereza Kadlecová – studentka 4 ročníku, Fakulta stavební ČVUT

 

Praxe dřevostavby KadlecováJmenuji se Tereza Kadlecová a jsem studentkou 4. ročníku ČVUT fakulty stavební oboru Příprava, realizace a provoz staveb.

Při praxi jsem měla možnost vidět výstavbu jednoho rodinného domu typu Bungalov. Po celou dobu trvání praxe jsme dojížděli na stavbu. Praxe byla rozložena na celé prázdniny, abych mohla vidět jednotlivé technologie, které byly použity. Tento dům byl postaven technologií Fermacell. Fermacell je dřevovláknitá deska, má lepší vlastnosti než sádrokartonové desky (např. pevnost). Montáž byla velice rychlá a to proto, že je to suchá technologie. Skladba stěny se skládá z KVH hranolů, mezi nimi přichycena tepelná izolace z minerální vaty, z vnitřní strany překryta parozábranou a z obou stran připevněny desky Fermacell. Během praxe jsem měla za úkol si prostudovat projekt rodinného domu i technickou zprávu a tak se seznámit se stavbou. Při každé návštěvě jsem měla možnost vidět jednotlivé práce na stavbě, jak probíhá samotná výstavba, zařízení staveniště, komunikace mezi stavbyvedoucím a klientem, doprava materiálu atd.

Stavbou mě provedl stavbyvedoucí a odpovídal mi na mé otázky ohledně výstavby. Tato praxe byla pro mě velkým přínosem, nejen že jsem mohla vidět celou výstavbu bungalovu na klíč, jeho kompletní projektovou dokumentaci, ale také to že se jednalo o nízkoenergetický rodinný dům. Viděla jsem, jak probíhá výstavba dřevostavby a také to jak je to rychlé. Nejvíc se mi na tom líbilo to, že se jednalo o nízkoenergetické domy, které jsou dnes ve stavebnictví aktuální. Jsem ráda, že jsem se mohla praxe zúčastnit, protože mě nízkoenergetické domy zajímají a v budoucnu bych se jejich problematice chtěla věnovat. Určitě budou realizovány častěji, protože dnes je důležité a každý chce ušetřit na energiích.

Se spoluprací stavební firmy, která zakázku realizovala, jsem byla velice spokojená, byli ochotni mi odpovídat na mé dotazy, dali mi k prostudování jejich materiály k jednotlivým technologiím a projektovou dokumentaci, poznala jsem nové lidi a určitě i získala nové kontakty, umožnili mi provádět fotodokumentaci na stavbě a také jsem se hodně naučila. Nově získané znalosti mi pomohou ke studiu a i ke psaní bakalářské práce.

 

Tereza Kadlecová