Dřevostavby a praxe studentů

Mnohokrát jsme obdrželi elektronickou zprávu či telefonát s žádostí studenta stavební fakulty v Praze o praxi při výstavbě dřevostavby.

 

Víme, jak málo stavebních firem studentům praxi poskytne. Je třeba jim věnovat svůj čas. Ukázat jim v praxi, to co je učí profesoři na katedře.

 

Proto jsme se rozhodli poskytnout praxi několika studentům, pomoci tak nové generaci architektů, stavebních inženýrů, kteří v budoucnu třeba přijdou s novými nápady, které se týkají oblasti dřevostaveb.

 

Mile nás překvapil i jejich zájem v terénu, ale i při konzultacích. Na stavbách se studenti zajímali o detaily technologií, vztahy s dodavateli používaných stavebních materiálů, o změny v průběhu výstavby s ohledem na požadavky investorů apod.

 

Co konkrétního praxe studentům přinesla, si můžete přečíst ve zprávě každého ze studentů, kteří absolvovali svou odbornou praxi od projektu po předání domu investorovi.

 

Děkujeme investorům staveb, že umožnili sledovat výstavbu jejich rodinných domů.

 

Dřevostavba a praxe studentů